Partners

De Stroomversnellers is een samenwerking tussen: het Ministerie van I&W, Rijkswaterstaat, Vereniging van Waterbouwers, Netherlands Maritime Technology, Topsector Water & Maritiem en Nationaal Watertraineeship.

De komende tijd stellen onze partners zich uitgebreid voor op onze social media!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

[GEKOPIEERD VAN https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-infrastructuur-en-waterstaat/organisatie-ienw]

Dagelijks verzet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bergen werk. Onze (water)wegen, dijken en sporen moeten onderhouden worden en zo nu en dan aangepast of uitgebreid. Onze wetten en regels vereisen onderhoud om bij te kunnen blijven met maatschappelijke ontwikkelingen.

Rijkswaterstaat

[GEKOPIEERD VAN https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/rijksoverheid/taken-van-de-rijksoverheid]

Naast het motto ‘De Rijksoverheid. Voor Nederland’ heeft het Rijk een missie. Die luidt: ‘De Rijksoverheid werkt aan een rechtvaardige, ondernemende en duurzame samenleving. In onze democratische rechtsstaat is het belangrijk dat mensen en maatschappelijke organisaties zich in vrijheid en veiligheid kunnen ontplooien. Daarvoor zijn keuzes nodig, in Nederland, in Europa, in de wereld. De Rijksoverheid weegt belangen tegen elkaar af, investeert in de toekomst en treedt op als dat nodig is. Dat doet zij met hart voor de publieke zaak, integer en met kennis van zaken’.

Vereniging van Waterbouwers

[TEKST VAN VOORSTELLEN OP SOCIALS]

De Vereniging van Waterbouwers is het boegbeeld van de Nederlandse waterbouwers: een branche met een groot verleden en een waardevolle toekomst voor de samenleving. Waterbouwers staan met hun ene been in de natte aannemerij en met hun andere been in een maritieme traditie. En daarmee met beide benen in de maatschappij. Een branche van doeners en denkers met passie voor hun vak en oog voor grote maatschappelijke opgaven. Met één opdracht: met anderen een leefbare en veilige Nederlandse delta behouden en toekomst bestendig maken!

Netherlands Maritime Technology

[GEKOPIEERD VAN https://maritimetechnology.nl/]

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) verbindt, vertegenwoordigt en versterkt de maritieme maakindustrie van Nederland. De belangen van leden worden het best gediend vanuit een krachtige, strategische sector. Daarom ijvert NMT in Brussel, Den Haag én in de regio voor een langjarig maritiem industriebeleid en een gelijk speelveld.

Topsector Water

[GEKOPIEERD VAN https://www.topsectorwatermaritiem.nl/wat-is-topsector-water/]

Wateruitdagingen oplossen om de wereld welvaart te verhogen, dat is waar Topsector Water & Maritiem aan werkt. Door sterke verstedelijking, groei van de wereldbevolking en klimaatveranderingen groeit continu de wereldwijde waterproblematiek. Nederland is sterk in het vinden van innovatieve en duurzame oplossingen voor vraagstukken in de deelsectoren Water-, Delta- en Maritieme technologie. Nederlanders hebben een onlosmakelijke verbinding met water. De wereld weet dit en dat geeft een voorsprong om onze sterke handelspositie uit te bouwen. De watersector is landelijk gezien niet de grootste maar heeft wel een sterk verbindend karakter. Het onderzoeksbureau Ecorys heeft de marktgroei van de sector in beeld gebracht in de Nederlandse Water Monitor.

Maritiem en Nationaal Watertraineeship

[GEKOPIEERD VAN https://nationaalwatertraineeship.nl/home]

De watersector heeft professionals nodig met een frisse blik die over grenzen heen kijken. Het Nationaal Watertraineeship speelt in op deze behoefte en biedt pas afgestudeerde hbo’ers en wo’ers een unieke en aantrekkelijke start van hun watercarrière.