Partners

De Stroomversnellers is een samenwerking van: Topsector Water & Maritiem, Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat, Nationaal Watertraineeship, Rijkswaterstaat, Netherlands Maritime Technology en Vereniging van Waterbouwers.

Topsector Water & Maritme

Wateruitdagingen oplossen om de wereld welvaart te verhogen, dat is waar Topsector Water & Maritiem aan werkt. Door sterke verstedelijking, groei van de wereldbevolking en klimaatveranderingen groeit continu de wereldwijde waterproblematiek. Nederland is sterk in het vinden van innovatieve en duurzame oplossingen voor vraagstukken in de deelsectoren Water-, Delta- en Maritieme technologie. Nederlanders hebben een onlosmakelijke verbinding met water. De wereld weet dit en dat geeft een voorsprong om onze sterke handelspositie uit te bouwen. De watersector is landelijk gezien niet de grootste maar heeft wel een sterk verbindend karakter. Het onderzoeksbureau Ecorys heeft de marktgroei van de sector in beeld gebracht in de Nederlandse Water Monitor.

Nederland schreeuwt om goed opgeleide mensen die aan de slag kunnen voor deze innovaties en vraagstukken. Want alleen technologie is niet voldoende. We hebben goed opgeleide en voldoende mensen nodig, want er is veel werk te doen. Het programma Human Capital zorgt samen met onderwijs ervoor dat ons ‘menselijk kapitaal’ in de sector leert en ontwikkelt. En met het programma de Stroomversnellers zetten we onze mooie sector op de kaart om jonge mensen te laten instromen.

Neem een kijkje op onze website!

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Dagelijks verzet het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) bergen werk. Onze (water)wegen, dijken en sporen moeten onderhouden worden en zo nu en dan aangepast of uitgebreid. Onze wetten en regels vereisen onderhoud om bij te kunnen blijven met maatschappelijke ontwikkelingen.

Neem een kijkje op onze website!

Nederland schreeuwt om goed opgeleide mensen die aan de slag kunnen voor deze innovaties en vraagstukken. Want alleen technologie is niet voldoende. We hebben goed opgeleide en voldoende mensen nodig, want er is veel werk te doen. Het programma Human Capital zorgt samen met onderwijs ervoor dat ons ‘menselijk kapitaal’ in de sector leert en ontwikkelt. En met het programma de Stroomversnellers zetten we onze mooie sector op de kaart om jonge mensen te laten instromen.

Neem een kijkje op onze website!

Nationaal Watertraineeship

Het Nationaal Watertraineeship (NWT) stoomt talent klaar voor een betekenisvolle carrière in de watersector van de toekomst. Met hun frisse blik helpen ze organisaties aan de oplossingen waar zij zo hard naar zoeken. 

Onze samenleving staat voor complexe opgaven op het gebied van klimaat, water, bodem en energie. Het oplossen van die vraagstukken vereist leiderschap, het vermogen om integraal samen te werken en verder te kijken dan je eigen belang en eigen organisatie. Daarom brengen onze traineeships (water, bodem en energie) jonge talenten vanuit alle disciplines over de volle breedte van de keten bij elkaar. Zij ontvangen trainingen, coaching, intervisie en gastcolleges van vele experts. Bovendien werken zij aan multidisciplinaire projecten bij verschillende organisaties in de keten. Zo krijgen zij inzicht in en begrip voor alle verschillende perspectieven, en ontwikkelen zij een brede blik. 

Het NWT is een zorgvuldig samengesteld tweejarig programma waarin we inhoudelijke ontwikkeling op de werkplek (4 dagen per week) combineren met persoonlijke ontwikkeling via het Leiderschapsprogramma (1 dag per week). Lees verder op onze website.

Rijkswaterstaat

Nederland is nooit af. We zijn als Rijkswaterstaat ons land altijd aan het verbeteren: of we nu asfalt ontwikkelen dat fluistert, files voorkomen met big data, doorstroming inventariseren met drones of overstromingen tegengaan met innovatieve en wereldwijd unieke methodes. Bij Rijkswaterstaat krijg je de kans om bij te dragen aan de meest indrukwekkende infrastructurele projecten. Samen werken aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland. Lees verder op onze website.

Vereniging van Waterbouwers

De Vereniging van Waterbouwers is het boegbeeld van de Nederlandse waterbouwers: een branche met een groot verleden en een waardevolle toekomst voor de samenleving. Waterbouwers staan met hun ene been in de natte aannemerij en met hun andere been in een maritieme traditie. En daarmee met beide benen in de maatschappij. Een branche van doeners en denkers met passie voor hun vak en oog voor grote maatschappelijke opgaven. Met één opdracht: met anderen een leefbare en veilige Nederlandse delta behouden en toekomst bestendig maken! Lees verder op onze website.

 

Wij willen de volgende generatie waterprofessionals graag betrekken bij de enorme technische en organisatorische uitdagingen van deze energie- en digitaliseringstransitie voor onze industrie. Daarom staan wij achter het programma van de Stroomversnellers en de samenwerking met de Waterambassadeurs.

Neem een kijkje op onze website!

 

Netherlands Maritime Technology

Brancheorganisatie Netherlands Maritime Technology (NMT) verbindt, vertegenwoordigt en versterkt de maritieme maakindustrie van Nederland. Wij verbinden deze leden, behartigen hun belangen bij overheden en voeren projecten uit binnen de thema’s Trade, Innovation en Human Capital. Een belangrijk onderdeel van ons werk binnen het thema Human Capital is het leggen van verbindingen tussen het bedrijfsleven en onderwijs. Het boeiende aan onze industrie is de veelzijdigheid van onze producten. We leveren (producten voor) schepen in belangrijke nichemarkten: baggerschepen, schepen voor Defensie en veiligheid, werkschepen voor o.a. offshore(-wind), megajachten, binnenvaartschepen, visserijschepen en kustvaartschepen.

Wij willen de volgende generatie waterprofessionals graag betrekken bij de enorme technische en organisatorische uitdagingen van deze energie- en digitaliseringstransitie voor onze industrie. Daarom staan wij achter het programma van de Stroomversnellers en de samenwerking met de Waterambassadeurs.

Neem een kijkje op onze website!